De schilder

Geert Hüsstege (47) is ruim 20 jaar werkzaam als iconograaf en schildert in Russische stijl. Hij is zijn opleiding begonnen in België, heeft zijn studie in Wenen voortgezet en in Rusland afgerond. Hij maakt zijn eigen tekeningen gebaseerd op de traditionele afbeeldingen. Naast opdrachten voor nieuwe iconen in binnen- en buitenland verzorgt hij cursussen iconen-schilderen en geeft lezingen en workshops. Sinds 2009 werkt hij aan het project "Christus-mysteries" met een reizende tentoonstelling. Dit project heeft hij opgezet rondom het Christus-portret of het Heilig Aanschijn. Het hieraan gekoppelde "Franciscus-project" betrekt iedere mens ongeacht zijn afkomst of situatie bij onze maatschappij. Het doel is om samen één familie te zijn en de vrede in ieders leven en in de wereld te bevorderen. De encycliek Pacem in Terris van Johannes XXIII is zijn richtsnoer.


Fiat Voluntas Tua (82 x 58 cm)
Het schilderen van iconen

Een icoon is theologie in beeld en bij elke specifieke icoon verdiept de schilder zich eerst in de betekenis van het af te beelden mysterie met alle achtergronden. Een icoon is ook gebed in lijn en kleur waar de bijbehorende gebeden van getuigen. Het prepareren van het paneel, het maken van de voortekening op basis van vaststaande schema's , de keuze en duiding van de kleuren en de uitdrukking van de personen worden in gebed verricht. De verf, gemaakt van natuurlijke pigmenten vermengd met eigeel worden laag na laag over elkaar geschilderd en vloeien zo in elkaar over. Beginnend bij de donkere kleuren worden steeds lichtere tinten aangebracht. Dit verwijst naar Gods Licht dat in de duisternis van onze wereld en ons eigen leven komt. Het Licht dat de mens als beeld van God omvormt tot steeds grotere gelijkenis met Hem.