Voor het jaar van het geloof heeft iconen-atelier Hüsstege 17 iconen geschilderd rondom het thema geloof. Deze iconen zijn samengebracht op één groot paneel en tonen de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van Christus met het geloofsantwoord van de afgebeelde getuigen. De icoon van de Opstanding van Christus staat in het midden als kernpunt van het geloof. Samen vormen de iconen een zoektocht, een expeditie naar de Persoon van Christus en het ware Gelaat van God. Met 17 iconen rondom het thema barmhartigheid reist het atelier door het land tot einde 2015. De icoon van het geloof is gezegend door paus Franciscus en samen met de icoon van de hoop en de icoon van de barmhartige liefde vormt het een drieluik. Dit geschenk wordt aan onze Heilige Vader aangeboden namens de gelovigen van ons land en Familia Fidei die dit ondersteunen.

Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt door de stichting Porta Fidei.

H. Aanschijn